Mağaza Kullanım Kuralları

“Kurumsal Üye”: “ilankktc.com” “Portal”ına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren şahıs firmaları ile tüzel kişilerdir.

“Moderasyon”: Kurumsal Üyelik için Kullanıcılar’ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, “ilankktc.com” Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “Portal”de verilen ilanlar EMLAK, VASITA, İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET, başlıklarında gruplanmakta olup, her biri ayrı “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

“Paket”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içerdiği ilan sayısı ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.

“Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”larının bir fatura dönemi boyunca paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra yeni ilan vermesi veya süresi biten ilanı yeniden yayına almasıdır.

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “ilankktc.com” ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır.

“Peşin Ödemeli Mağaza”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği 6 ay veya 12 ay süreli olarak satılabilen “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır. HAYVANLAR ALEMİ, kategorisindeki “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” satışları İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisi için 23.11.2015 tarihi itibariyle, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ kategorisi için 19.04.2016 tarihi itibariyle, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG kategorisi için 09.05.2016 tarihi itibariyle, GÜNLÜK KİRALIK kategorisi için 27.06.2016 tarihi itibariyle durdurulmuştur.  İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ “Kategori”sinde “Peşin Ödemeli Mağaza” satın alan “Kurumsal Üye”lerin ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmaktadır.

 “Aylık Ödemeli Mağaza”: Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, ilan “Paket”lerinin aylık ödemeli olarak sunulduğu EMLAK, VASITA, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG, GÜNLÜK KİRALIK kategorisindeki “Mağaza”lar, “Aylık Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır. 23.11.2015 tarihinden sonra İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisindeki “Mağaza”lar,  19.04.2016 tarihinden İŞ MAKİNALARI & SANAYİ kategorisindeki “Mağaza”lar, 09.05.2016 tarihinden YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & TUNİNG kategorisindeki “Mağaza”lar, 27.06.2016 tarihinden sonra GÜNLÜK KİRALIK kategorisindeki “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza”larını yenilemeleri veya “Aylık Ödemeli Mağaza” satın almaları durumunda ” Aylık Ödemeli Mağaza kurallarına tabi olacaktır.

“Galerim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, “Mağaza”sına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan üründür.

“Emlak Ofisim”: “Kurumsal Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, sadece EMLAK kategorisindeki “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza”lara sunulan “ilankktc.com” “Portal”ı kapsamındaki “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünüdür.“

Kurumsal Üyelik Kuralları’nın aşağıdaki 1-3. maddeler arasında düzenlenen bölümü tüm “Mağaza”lar için, 4-10. maddelerde düzenlenen bölümü ise “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza” ile “Aylık Ödemeli Mağaza”nın iptaline ilişkin düzenlemeler 11. Maddede yer almaktadır.

Kurumsal Üyelik Kuralları

1.1 Kurumsal Üyelik Kuralları; “Kurumsal Üye” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, “ilankktc.com” Portalı Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu Kurumsal Üyelik Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu Kurumsal Üyelik Kuralları geçerli kabul edilecektir. “ilankktc.com”, herhangi bir zamanda Kurumsal Üyelik Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”yı kullanmaya devam etmesi, yenilenmiş kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

1.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Mağaza”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma veya marka ismi olamaz.

1.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

1.5  “Mağaza” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır . Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “ilankktc.com”, şube varlığının belirlenmesinde adres bilgisinin farklı olması ölçütüne göre hareket edebilecektir. “Mağaza” veya “Mağaza”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.  

1.6 “Mağaza” içerisinde ancak "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.

1.7 “Mağaza” içerisinde ürünler satışa sunulurken "İlan Verme Kuralları"nın dışına çıkılmamalıdır.

1.8 “Mağaza” sürelerinde 1 ay standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

1.9 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilirler. Tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No ve “ilankktc.com” tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

1.10 “Peşin Ödemeli Mağaza” içerisindeki ilanlar "limitler" dahilinde yayınlanır. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar içerisinde ilanlar ise 4. ve 8. maddelerdeki kurallara göre yayınlanır.

1.11 “Kurumsal Üye”ler “Kategori” bazında 1 adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan verilmek istenmesi halinde; yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.  “Peşin Ödemeli Mağaza”lar aynı kullanıcı adı ile birden fazla “Mağaza” açamaz. “Aylık Ödemeli Mağaza”lar ise 5.3.maddesindeki kurallara göre “Mağaza” açabilirler.

2. Toplu Doping Kullanım Koşulları

2.1 “Doping”, ilanın ön plana çıkarılarak, belirlenen fiyat ile çok daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayan üründür. “Toplu Doping” ise birden fazla dopingin tek seferde satın alınabilmesi imkanı olup, sadece “Kurumsal Üye”ler ile “Alt Kullanıcılar”ı tarafından satın alınabilir.

2.2 Her bir “Doping”in kullanım süresi, “Doping”li ilanın yayınlanmasından itibaren minimum 1 (bir) haftadır. “Doping”in süresi bitmeden iptal edilirse ücret iade edilmez. Her bir ilanda kullanılan “Doping”, sadece kullanıldığı ilan için geçerlidir, başka bir ilana aktarılamaz.

2.3 “Doping”li ilan silindiğinde veya yayından kaldırıldığında o ilana uygulanmış “Doping” tamamen kullanılmış olur ve “Doping”in henüz kullanılmamış olan süresi artık kullanılamaz.

2.4 “Toplu Doping” alan “Kurumsal Üye”, Kurumsal Üyeliği sonlandığında kalan “Doping”leri, Kurumsal Üyeliğini yenileyene dek kullanamaz.

2.5 “Toplu Doping” ile alınan “Doping”lerin kullanım süresi “Doping”lerin sisteme tanımlandığı andan itibaren 180 gündür. 180 gün içinde kullanılmayan “Toplu Doping”ler kullanılmış sayılır ve geçerliliğini yitirir. Bunlara ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

2.6 “Toplu Doping” alımlarında alınan “Doping”ler farklı “Doping”lerle değiştirilemez.

2.7 “Toplu Doping”, bu “Doping”i alan “Kurumsal Üye” için geçerlidir, başka “Kurumsal Üye”ye aktarılamaz.

2.8 “Toplu Doping”ler, kampanyalı toplu doping satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamında verilen ücretsiz/hediye “Doping”ler iade edilemez.

2.9 “Mağaza” kullanımının “ilankktc.com” tarafından pasif hale getirilmesi halinde; “Mağaza”ya tanımlanmış “Toplu Doping”lerin iadesinde, tahsil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Kullanılmış olanlara karşılık olan ücret, Kurumsal Üyeliğin “ilankktc.com” tarafından sona erdirilmesi anındaki birim bedelden hesaplanarak “Toplu Doping” bedelinden kesilir ve bakiye bedel iade edilir. Ancak kampanyalı “Toplu Doping” satışları ve/veya sair çeşitli kampanyalar kapsamındaki “Toplu Doping”ler iade kapsamına dahil edilmez.

3. Kampanya Koşulları

3.1 “ilankktc.com”, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz.

3.2 “ilankktc.com” tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; “ilankktc.com”'in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

3.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin “ilankktc.com” tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

3.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

3.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye'liğin “ilankktc.com” tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

4. Kurumsal Üyelik Kuralları (“Aylık Ödemeli Mağaza”)

4.1 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Alt Kullanıcı”ların da Kurumsal Üyelik Kuralları’nı onaylaması zorunludur.

4.2 “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapan veya ilk kez Aylık Ödemeli Mağaza alan Kurumsal Üye’ler Peşin Ödemeli Mağaza”ya geçiş yapamazlar.

4.3 04.03.2015 tarihi itibariyle ilk kez Kurumsal Üye olmak isteyen EMLAK kategorisindeki Mağazalar ile EMLAK kategorisindeki süresi sona ermiş “Peşin Ödemeli Mağaza”lardan yenileme yapanlar “Aylık Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır.

4.4 “Kurumsal Üye” olduktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, Galerim Sözleşmesi linkinde yer alan Galerim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

4.5 “Kurumsal Üye” olduktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, Emlak Ofisim Sözleşmesi linkinde yer alan Emlak Ofisim Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

4.6 23.11.2015 tarihi itibariyle ilk kez Kurumsal Üye olmak isteyen İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisindeki Mağazalar ile EMLAK kategorisindeki süresi sona ermiş “Peşin Ödemeli Mağaza”lardan yenileme yapanlar “Aylık Ödemeli Mağaza” kurallarına tabi olacaktır. Peşin Ödemeli Mağazası bulunanlar dilerse bir Paket satın almak suretiyle Aylık Ödemeli Mağaza’ya geçebilir. Bu durumda Peşin Ödemeli Mağazası’na ilişkin hakları sona ermiş olacaktır. 

5. Kurumsal Üyelik Talebi

5.1 Kullanıcı, “Kurumsal Üye” olma talebini “ilankktc.com”’e üç şekilde bildirebilir:

5.1.1 Önceden açılan “Mağaza”nın süresinin sona ermesi üzerine Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.1.2 Önceden açılan “Mağaza”nın süresi sona ermeden Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.1.3 “Portal” üyesi olmayan yeni kullanıcı tarafından Kurumsal Üyelik talebinde bulunma

5.2 Kurumsal Üyelik talebinde bulunma, Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri ile görüşme ile gerçekleştirilir. Kullanıcı, mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden Kurumsal Üyelik talebinde bulunmuşsa, ödenmiş bedelden kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Kurumsal Üyeliğe tanımlanır. Bu durumda Kullanıcı’nın yayındaki ilanları, mevcut ilan yayın süreleri sona erene kadar yayında kalmaya devam edecektir. “Kurumsal Üye”nin mevcut mağazasındaki ilanlarının ilan yayın süresi sona erdikten sonra tekrar yayına alınması ise; ancak aşağıda 8. maddede belirtilen şartlara uygun olması halinde mümkündür.   

5.3 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.

5.4 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturaları ödenmiş olmalıdır. 

6. Kurumsal Üyeliğin Kontrolü - "Moderasyon”

6.1 Kurumsal Üyelikte “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

6.2 6.1’de yer alan bilgilerin doğruluğundan “Kurumsal Üye” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belge istenebilir.

6.3 Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi “ilankktc.com” tarafından talep edildiğinde, “Mağaza” açılışı için düzeltmenin tamamlanması beklenecektir. Düzeltme taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.

6.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “Kurumsal Üye” 30 gün içinde portal üzerinde bilgileri güncelleyerek “ilankktc.com”’i bilgilendirecektir. Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

6.5 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı ve Kurumsal Üyeliği derhal iptal edilebilir. “Mağaza”sı iptal edilen “Kurumsal Üye”, “ilankktc.com”’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumlu olacaktır.

6.6 Aynı Mağaza adı ve/veya Mağaza logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Mağaza adı ve Mağaza logosunu kullanmak isteyen Kurumsal Üyelerden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen şube faaliyet belgeleri sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren Mağaza tespiti halinde, “ilankktc.com” bu Mağazayı kapatma hakkını saklı tutar.

7. Abonelik Yaşı ve Rozet Alımı

7.1 “Abonelik Yaşı”, “Kurumsal Üye”nin “ilankktc.com” nezdindeki “Mağaza” sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile “ilankktc.com”’de ilk kez “Mağaza” açılan tarihte başlar. “Mağaza” açıldığı tarihte “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı” 1 (bir) olup, her 12 aylık sürenin tamamlanması üzerine “Abonelik Yaşı” bir yaş artacaktır. Kurumsal Üyeliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya “ilankktc.com” tarafından “Mağaza”nın kapatılması halinde aynı Kullanıcı Adı ile 90 gün içinde yeniden “Mağaza” açılmazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin açtığı yeni “Mağaza”nın “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza”nın açılış tarihi itibariyle başlar.

7.2 Her “Kurumsal Üye”, “Abonelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Üye”nin “Mağaza” ilanlarında ve “Mağaza” web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Üye”, rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Kurumsal Üye” veya “Kurumsal Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin herhangi bir şekilde “ilankktc.com” tarafından desteklendiği şeklinde yorumlanmayacağını ve site kullanıcılarına bu kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7.3 “Mağaza” kurallarına “Kurumsal Üye”nin veya “Alt Kullanıcı”nın uymadığının tespiti halinde, “Mağaza”ya geçici veya sürekli kapatma yaptırımı uygulanabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Mağaza” tekrar açılsa dahi rozette gözüken Abonelik Yaşı sıfırlanmış olacaktır.

8. Paketler

8.1 “Kurumsal Üye” olabilmek “Mağaza” ürününün satın alınmasına bağlı olup, “Mağaza”nın kullanılabilmesi için de “Aylık Ödemeli Mağaza”ya en az 1 “Paket” bağlanmış olmalıdır “Paket” olmadan “Mağaza” sahibi olunamaz. “Aylık Ödemeli Mağaza”nın ücreti, “Mağaza”ya bağlanmış olan “Paket”lerin bedelleri ile, varsa “Ek İlan” bedellerinin toplamından oluşur.

8.2 “ilankktc.com” tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında “Paket” seçimi yapacaktır (Örneğin: İstanbul Vasıta  Paketi gibi). Aynı “İl” içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” alınabilecektir. “Paket”ler sadece satın alındığı “İl” için kullanılabilecek olup, başka il için o “İl”e ilişkin “Paket” satın alınmalıdır.

8.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:

8.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Üye” taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, “Taahhütsüz Paket”lerin o dönemdeki aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine fatura edilecek ve “Kurumsal Üye” bu fatura tutarını 10 gün içinde “ilankktc.com”’e ödemekle yükümlü olacaktır.

8.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

8.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket”lerin süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket” tanımlaması aylık bazda kendiliğinden yenilenir. “Paket” iptal talepleri, “ilankktc.com” Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Kurumsal Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

8.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, “ilankktc.com” Müşteri Hizmetleri’ne iletilecektir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Kurumsal Üye”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:

Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir veya paket süresi bitmeden aynı dönem içinde üst pakete geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar. 

8.6 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ile geçiş yapılan “Paket” tutarı arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir.

8.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Portal”deki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”nin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alttaki Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.

8.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.

8.9 “ilankktc.com” tarafından Kurumsal Üye’ye taahhütünün sona ermesine 1 ay kala otomatik olarak Taahhütlü Paket’inin yenileceğine bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise, iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.

8.10 “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, ‘Bana Özel-Raporlar’ alanında yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Üye”nin sorumluluğundadır.

8.11 “ilankktc.com”’in “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

9. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

9.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, “ilankktc.com”’in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

9.2 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “ilankktc.com”’in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “ilankktc.com”’in çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.3 Kurumsal Üyelik kurallarını onaylayan “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “ilankktc.com”’in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “ilankktc.com”’e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel-Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

9.5 “Kurumsal Üye”nin “ilankktc.com”’den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

10. Faturalandırma ve Ödeme

10.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık bazda tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır.

10.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket” süresinin başlangıcında yapılacak ve ödemeler peşin olarak her bir faturalama dönemi başında tahsil edilecektir. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak ve peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

10.3 Mevcut “Peşin Ödemeli Mağaza”sının süresi sona ermeden “Aylık Ödemeli Mağaza”ya geçme talebinde bulunan “Kurumsal Üye”nin, ödediği ancak  kullanmadığı döneme ilişkin bakiye bedel Kurumsal Üyeliğe tanımlanacağından , “Paket” ve/veya “Ek İlan” bedelleri bu bakiyeyi geçinceye kadar faturalama yapılmaz.

10.4 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Kurumsal Üye”nin “Ek İlan”dan yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

10.5 “Kurumsal Üye”, herhangi bir zamanda “ilankktc.com” Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;

10.5.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.

10.5.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.

10.6 “Kurumsal Üye”nin faturada “Paket”(ler)i, “Ek İlan” kullanım bilgileri, KDV dahil ödenecek tutar bilgileri yer alacaktır. “Kurumsal Üye” olan Kullanıcı’nın önceden ödeyip kullanmadığı bakiye tutar varsa, bu miktar “Kurumsal Üye” tarafından ‘Bana Özel’ sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilecektir. 

10.7 “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Kurumsal Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Üye”:

10.7.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 gün boyunca “Mağaza”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” alamayacak, “Paket” değişikliği işlemi yapamayacaktır. 10 günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel’ sayfasını kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

10.7.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Üye”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Mağaza” ve “Mağaza”ya bağlı tüm “Alt Kullanıcı”ların “Mağaza” kullanımı kapatılacak, alacağın tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Üye”, bu tarih itibariyle ‘Bana Özel’ sayfasına giriş yapamayacaktır. Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 8.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacaktır. Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, o “Paket”ler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri ”Kurumsal Üye”ye faturalanacaktır. “Mağaza” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Mağaza”ya ait borç varken, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile “Mağaza” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre boyunca faturalar tahsil edilse dahi “Mağaza” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Üye” yeniden “Mağaza” açmak isterse, “Mağaza” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisine ait Güvenli Elektronik Ticaret (GET) süreci devam eden ilanlar için Kurumsal Üye sadece “ilankktc.com”’in Çağrı Merkezi üzerinden destek alarak GET sürecini tamamlayabilecektir.

10.8 “Kurumsal Üye”ye kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli aylık 6.000.-TL’yi (Altıbin Türk Lirası) geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. “ilankktc.com” işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

11. Kurumsal Üyeliğin ve “Mağaza”ların İptali;

“Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde “ilankktc.com” tarafından “Mağaza”sının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki 11.1 – 11.3. maddeler arasında düzenlemeler tüm “Mağaza”lar için, 11.4 - 11.9.  maddelerdeki düzenlemeler “Aylık Ödemeli Mağaza”lar için uygulanacaktır. “Peşin Ödemeli Mağaza”nın iptali ise 11.10’de düzenlenmiştir.

11.1 Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde “ilankktc.com” Kurumsal üye ve alt kullanıcıların ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyelik’i sona erdirebilir. 

- Kurumsal Üye ve/veya Alt Kullanıcı’ların, Kurumsal Üyelik Kurallarına ve/veya “ilankktc.com” Portali Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,

- “Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi

- İlan Verme Kurallarına aykırı davranması

- Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması

“Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”ları belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, “ilankktc.com”’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine Kurumsal Üyelik’in “ilankktc.com” tarafından sona erdirilmesi halinde; Kurumsal Üye’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

11.2 “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Üyeliğinin “ilankktc.com” tarafından iptali halinde; artık Bireysel Üye’liğe dönüş yapılamayacak, ‘Bireysel Üye’ye tanınan haklardan yararlanılamayacaktır.

11.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Mağaza” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, “ilankktc.com”’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.

11.4 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da Kurumsal Üye’ye tanımlı en az 1 paket olmalıdır. Tanımlı paket olmaması veya paketlerinin iptal edilmiş olması durumunda Kurumsal Üyeliği otomatik olarak iptal edilir. Paket iptali 8.3 ve 8.4. maddelerde yer almaktadır.

11.5 “Aylık Ödemeli Mağazalar”da Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya üyeliğinin “ilankktc.com” tarafından sona erdirilmesi halinde; herhangi bir sebeple temin edilen her türlü ücretsiz/hediye dopingler iade kapsamına dahil edilmez ve iptal olur.

11.6 Faturaların bir sonraki fatura tarihine kadar tahsil edilememesi durumunda “Mağaza” kapatılacaktır. Faturaların ödenmemesi durumuna ilişkin kurallar 10.7. maddede yer almaktadır.

11.7 “Kurumsal Üye” “Mağaza” başvurusunda bulunduğunda veya sonraki bir tarihte Galerim Yönetim Sistemi’ni de talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile Galerim Yönetim Sistemi de iptal edilecektir.

11.8 “Kurumsal Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır. “Paket” iptaline ilişkin kurallar 8. maddede yer almaktadır.

11.9 ”Mağaza”nın herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya “ilankktc.com” tarafından iptali halinde aynı kullanıcı 90 gün içinde yeniden “Mağaza” ürünü almazsa; “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza” ürününün alındığı tarih itibariyle başlar.

11.10  “Peşin Ödemeli Mağaza”ların Kurumsal Üyelik iptali talebi, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru ile yapılır. Aktivasyon tarihi 30 günü geçen ve Kurumsal Üye'liğini sonlandırmak isteyen Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmamaktadır. Aktivasyon tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde Kurumsal Üyelik iptali talebinde bulunan Kurumsal Üye'nin, “Mağaza” için ödemiş olduğu toplam bedelden bir aylık kiralama bedeli (1 Yıllık abonelik bedeli / 12) ve buna ek olarak %30 sözleşmeyi erken feshetme bedeli kesilerek iade edilir. 30 günlük süre içinde iptalde buna ek olarak Peşin Ödemeli Mağaza”yaherhangi bir sebeple temin edilmiş ücretsiz/hediye doping varsa, kullanılan dopinglerin bedeli iade edilecek tutardan kesilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için Kurumsal Üye’nin iade faturası ibraz etmesi zorunludur.